Folosim module cookie pentru a oferi cea mai bună experiență de navigare pe site.
Politica de utilizare a cookie-urilor 

E-factura in Synapsa. Sistemul RO e-Factura. Obligativitate. Repere legislative.

{alt}

Proiectul E-factura – sistem obligatoriu de facturare electronică a fost demarat în luna martie 2020 de către Ministerul Finanțelor și Agenția Națională de Administrare Fiscală, în vederea eficientizării colectării impozitelor și taxelor, vizând în principal îmbunătățirea și consolidarea gradului de colectare a TVA și prevenirea/combaterea evaziunii fiscale.

Decizia de dezvoltare a proiectului de facturare electronică în România a fost luată după analizarea modului în care Italia a aplicat facturarea electronică generalizată atât pe relația Business to Government (B2G), cât și pe relația Business to Business (B2B) și presupune etape de proces care să permită comensurarea efectelor asupra mediului economic și gestionarea eficientă a datelor recepționate.

RO-eFactura Prezentare (https://mfinante.gov.ro/ro/web/efactura/prezentare)

Ce este sistemul Ro E-factura?

Sistemul national privind factura electronică RO e-Factura a fost creat în vederea punerii la dispoziția operatorilor economici a unui serviciu electronic pentru emiterea și primirea facturilor.

Procedura de utilizare si functionare a sistemului RO e-Factura și documentația tehnică sunt disponibile pe secțiunile dedicate ale paginilor web ale Ministerului Finanțelor și ANAF, respectiv https://mfinante.gov.ro/web/efactura.

Sistemul RO e-Factura poate fi accesat utilizând credențiale pentru Spațiului Privat Virtual (SPV).


Ce este factura electronica?

Factura electronică este factura emisă, transmisă și primită într-un format electronic structurat de tip XML, care permite prelucrarea sa electronică și automată de către sistemul RO e-Factura.
În vederea transmiterii/primirii facturii electronice, emitentul/destinatarul utilizează mijloacele de comunicare electronică pentru accesarea SPV, pentru:
a) interconectarea aplicației disponibile la nivelul emitentului cu sistemul RO e-Factura, utilizând o serie de microservicii expuse sub forma unui API (Application Programming Interface);
b) utilizarea aplicațiilor puse la dispoziție în mod gratuit de către Ministerul Finanțelor.

Obligativitatea utilizarii sistemului Ro E-factura

Din 11 noiembrie 2021 a devenit operațional programul pilot care funcționează doar pe relația B2G, iar pe baza know-how-ului construit în urma acestei experiențe se va realiza și sistemul generalizat de facturare electronică pe relația dintre companiile românești (B2B).

Începând din iulie 2022, companiile care furnizează orice marfuri sau servicii in relatie B2G sau furnizeaza altor companii (B2B) bunuri încadrate în categoria celor cu risc ridicat de evaziune fiscală vor fi obligate să emită facturile în sistemul RO e-Factura.

Situații în care facturile emise trebuie încărcate pe SPV ANAF

 1. B2G -Produse sau servicii: începând cu 1 iulie 2022, operatorii economici (societăți comerciale, PFA, etc) care emit facturi de vânzare a unor bunuri sau de prestare a unor servicii către o autoritate publică (relatia B2G);
 2. B2B -Produse cu Risc: începand cu 1 iulie 2022, operatorii economici (societăți comerciale, PFA, etc)  care emit facturi de vânzare a unor produse cu risc fiscal ridicat prevazute în OPANAF 12/2022 către alți operatori economici (relația B2B);
 3. Servicii Turistice decontate cu VouchereVacanta: începand cu 1 aprilie 2022, entitățile care acceptă decontarea serviciilor turistice prin vouchere de vacanta primite de la persoane fizice (integral sau partial), au obligația să emită o factură pentru aceste servicii, factură pe care au obligația să o încarce în sistemul e-Factura;
   
Dacă o factură emisă către un operator economic include atât produse cu risc fiscal ridicat, cât si alte produse care nu intra in aceasta categorie, atunci factura respectiva trebuie raportată integral în sistemul e-Factura;

Pentru ambele sisteme mentionate anterior (atat B2B cat si B2G) se declara atat facturile de avans, cat si cele de storno avans, de reduceri acordate ulterior, precum și cele storno referitoare la factura emisă inițial; corectarea facturilor transmise se va putea face doar prin stornare.

Vânzarile de produse cu risc fiscal ridicat efectuate către clienți persoane fizice NU trebuie raportate în sistemul e-Factura, indiferent dacă vânzătorul emite factură sau bon fiscal

Pentru alte tranzacții care nu se regăsesc la punctele 1-3 de mai sus, operatorii economici NU au obligația raportării facturilor în sistemul RO e-Factura;


Produse cu risc fiscal ridicat

 1. Legume, fructe, rădăcini și tuberculi alimentari, alte plante comestibile; (COD NC de la 0701-0714, inclusiv Legume comestibile și anumite rădăcini și tuberculi; COD NC de la 0801-0814, inclusiv Fructe comestibile și fructe cu coajă lemnoasă; coajă de citrice sau de pepeni).
 2. Băuturi alcoolice; (COD NC de la 2203-2208, inclusiv Băuturi, băuturi spirtoase).
 3. Construcții noi (asa cum sunt definite la art 292, alin (2), lit f din Codul fiscal);
 4. Produse minerale (apă minerală naturală, nisip și pietriș) – lista NC poate fi consultată în OPANAF 12/2022;
 5. Îmbrăcăminte și încălțăminte (inclusiv accesorii) – lista NC poate fi consultata în OPANAF 12/2022. 

Iata si o lista online a tuturor codurilor NC: Common Procurement Vocabulary (List of the CPV codes 2020 - in limba română)


E-factura in Synapsa


Synapsa faciliteaza generarea automata a e-facturii in formatul xml UBL-2.1.
Vezi documentatia de generare si depunere a e-facturii.


Acte legislative de referinta


 •     OUG 120/2021 privind administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și factura electronică în România, publicată în MO nr 960 din 7 octombrie 2021;
 •     OUG 130/2021 privind obligativitatea raportării produselor cu risc din 27 decembrie 2021;
 •     OPANAF 1.713/2021 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea si înscrierea în cadrul Registrului RO e-Factura, precum si a modelului, continutului si instructiunilor de completare ale Formularului 084 „Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura/renuntarea la cererea privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura”, publicat în MO nr 1.040 din 01 noiembrie 2021;
 •     OMFP 1.365/2021 pentru aprobarea Procedurii de utilizare și funcționare a sistemului național privind factura electronică RO e-Factura, precum și de primire și descărcare a facturii electronice de către destinatarii facturii electronice emise în relația B2G în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, publicat în MO nr 1.065 din 8 noiembrie 2021;
 •     OMFP 1.366/2021 pentru aprobarea Specificațiilor tehnice și de utilizare a elementelor de bază ale facturii electronice – RO_CIUS – și a regulilor operaționale specifice aplicabile la nivel național, publicat în MO nr 1.065 din 8 noiembrie 2021;
 •     OPANAF 1.831/2021 pentru aprobarea Procedurii privind exercitarea opțiunii de utilizare, de către operatorii economici nerezidenți, a sistemului RO e-Factura, precum și a modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale Formularului 083 “Opțiune privind utilizarea, de către operatorii economici nerezidenți, a sistemului RO e-Factura”, publicat în MO nr 1.096 din 17 noiembrie 2021;
 •     OPANAF 12/2022 privind stabilirea produselor cu risc fiscal ridicat, comercializate în relatia B2B, publicat in MO nr 27 din 10 ianuarie 2022;
 •     Legea 139/2022 pentru aprobarea OUG 120/2021 privind administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și factura electronică în România, publicata in MO nr 490 din 17 mai 2022.