Folosim module cookie pentru a oferi cea mai bună experiență de navigare pe site.
Politica de utilizare a cookie-urilor 

Imobilizari

Functiuni de 5

  • Formula de calcul a amortizarii se stabileste usor, automat
  • Nu e nevoie sa deschizi luna in programul de imobilizari - calculul este automat
  • Calcul transparet pentru orice reevaluare a mijloacelor fixe
  • Repartizarea mijloacelor fixe pe gestiuni, departamente, responsabili
  • Nota contabila de amortizare automata, sintetica, analitica sau repartizata pe centre.

Functiuni de baza

Aplicatia Synapsa Imobilizari include urmatoarele facilitati de baza:

  • Calculul amortizarii lunare, a valorii totale amortizate, a valorii ramase de amortizat si a altor valori adiacente, pentru fiecare mijloc fix in parte;
  • Inregistrarea evenimentelor de: reevaluare, majorare a valorii de intrare, schimbarea DNS
  • Inregistrarea vanzarii, conservarii, casarii si, a iesirii din evidenta a mijloacelor fixe
  • Transformarea imobilizarilor in curs in mijloace fixe

Principalele functiuni. Integrarea in sistemul ERP

 

Aplicatia Synapsa Imobilizari este realizata pentru a facilita urmarirea

-   imobilizarilor corporale,

-   imobilizarilor necorporale si

  imobilizarilor in curs

existente in proprietatea societatii cat si a amortismentului lunar pana la amortizarea completa si/sau pana la iesirea din gestiune a acestora.

Organizarea

Urmarirea imobilizarilor incepe la preluarea documentelor de intrare in evidenta, moment in care se definesc si specificatiile acestora. In continuare gestionarea mijlocelor fixe se realizeaza automat, efectuandu-se calculele de amortizare conform legii.

Functiuni

Stabilirea clasei de incadrare a mijloacelor fixe si a duratei normale de functionare este un proces simplificat de facilitatea de transpunere a legii privind clasificarea mijloacelor fixe intr-o structura usor accesibila;

Inregistrarea intrarilor de mijloace fixe se poate face in doua moduri:

-  prin introducerea directa a documentelor de achizitie;

- preluarea automata din modulul Synapsa Financiar-Contabilitate a tuturor notelor referitoare la achizitiile de mijloace fixe.

Programul Synapsa Imobilizari prelucreaza atat calculele de amortizare contabila cat si de amortizare fiscala.

 

 

Integrarea in Sistemul Informatic Synapsa

Synapsa Imobilizari comunica cu programul de contabilitate Synapsa Financiar-Contabilitate in scopul indeplinirii urmatoarelor functiuni:

- preluarea selectiva in evidenta imobilizarilor a documentelor de achizitie a mijloacelor fixe, precum si a altor documente in legatura cu imobilizarile necorporale si a celor in curs.

- obtinerea notei de inchidere a amortizarii in mod automat.

 

Facilitati:

- Calculul amortizarii lunare, a valorii totale amortizate, a valorii ramase de amortizat si a altor valori adiacente, pentru fiecare mijloc fix in parte;

- Inregistrarea evenimentelor de: reevaluare, majorare a valorii de intrare, schimbarea DNS,

- Inregistrarea vanzarii, conservarii, casarii si, a iesirii din evidenta a mijloacelor fixe;

- Transformarea imobilizarilor in curs in mijloace fixe

- Vizualizarea listei de mijloace fixe pe grupe, pe luni, pe gestiuni precum si pe alte criterii;

- Vizualizarea si listarea situatiei amortizarilor lunare;

- Vizualizarea si listarea rulajelor si sumelor totale pe conturi ale amortizarilor si mijloacelor fixe achizitionate.

- Facilitarea calculelor de reevaluare a mijloacelor fixe;

- Crearea unui istoric bogat al evenimentelor cu efecte asupra imobilizarilor, cu posibilitatea accesarii in orice moment.

Nota contabila de amortizare automata, sintetica, analitica sau repartizata pe centre.